You, the petitioner
Eerst een plan  afbraak dan

Maak een plan voor achter de Margarethaschool

458 signatures

Onze wijk wordt volgebouwd zonder plan en visie voor kinderen, bewoners en de omgeving. Het grasveld achter de Margarethaschool wordt bebouwd. Wij willen voordat er gebouwd gaat worden dat de gemeente een plan maakt waarin rekening wordt gehouden met onze kinderen, bewoners en omgeving.

Petition

We

Bewoners Malburgen ON, leerkrachten+kinderen Margarethaschool, Scouting Lido’76, DWS

 

establish that:

  • Dat onze wijk wordt volgebouwd zonder plan en visie voor kinderen, bewoners en de omgeving.
  • Dat de bouwopgave voor het college van B&W belangrijker wordt geacht dan de nog resterende magere voorzieningen voor (kwetsbare) kinderen en bewoners van Malburgen Oost Noord.
  • Dat door de bouwplannen alleen een verhard en te klein schoolplein overblijft voor onze kinderen.
  • Dat verkeersveiligheid bekeken moet worden als onderdeel van de ontwikkelingen.

 

and request

met een integraal plan te komen voor de ontwikkeling van het bouwkavel aan de Veerpolderstraat, rekening houdend met de volgende punten:

  • de verkeersveiligheid,
  • leefbaarheid,
  • kansrijk opgroeien van kinderen (DWS, ruimte voor scouting),
  • beweegruimte van kinderen (beloftes Barbeelstraat, ruimte om te spelen, onverharde speelruimte schoolplein),
  • behoeftes soort woningbouw in Malburgen ON.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Arnhem 
Petition desk:
Closing date:
2023-04-19 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Marije Smit (WBGMON) en Ton Meboer (Margarethaschool) 
Organisation:
Margarethaschool, DWS, Scouting Lido ’76, Wijkbeheergroep Malburgen Oost Noord (WBGMON) 

History

Signatures

Updates

aanbieden petitie op 19-4 om 14 uur

We gaan de petitie sluiten en aanbieden aan wethouders Smeulders en Lauriks en de gemeenteraad. Komende woensdag gaan we graag het gesprek met ze aan ter plaatse, geven een uitleg over de situatie en bieden de petitie aan.

+Read more...

Wees van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We verzamelen bij de Barbeelstraat ter hoogte van de Margarethaschool.

Dank allen voor het ondertekenen van de petitie!

2023-04-17

Rijnstad en SKAR geen initiatiefnemers petitie

in de petitie staan Rijnstad en SKAR als verzoekers gemeld. Dit is verwarrend, deze petitie is niet door Rijnstad en SKAR opgesteld.

+Read more...

Zij zijn hier vernoemd omdat ik verwacht (hoop) dat zij dit gaan ondertekenen. Bij het opstellen van de petitie heb ik me gehouden aan de tips van petities.nl: "U beschrijft hiermee de lijst ondertekenaars die u onder uw petitie verwacht. Let op dat u niemand uitsluit"

ik verwacht (hoop) dat medewerkers van Rijnstad en SKAR de petitie ondertekenen. vandaar dat zij hier genoemd staan.

excuses voor de verwarring

2023-03-03